Други градове

Тук може да намерите информация за София, Пловдив, Варна, Русе.

Снимки от Шумен

Още снимки

История на Шумен

Смята се, че най-древните заселници на града са живели там около XII в.пр.хр. През вековете, около мястото, където днес се намира съвременният град са били строени предпазни стени и кули. Така старобългарското укрепление се превръща в добре защитен феодален град с вътрешен и външен укрепителен пояс с 28 кули, 3 порти, църкви и работилници.

Още по времето на османската власт градът се развива като занаятчийски център с много активен културен живот. На 11 май 1813г. в града се е състояло първото в България честване на деня на Св. Св. Кирил и Методий. Също така на този ден се е провело и първото театрално представление.

След Освобождението градът запада, поради загубата на пазарите на занаятите, но бързо се възстановява. Интересен факт е, че в периода 29.I.1950 - 29.XII.1965 г. градът е носил името Коларовград.